Golden Future City

Quốc Lộ 13, Thị Trấn Lai Uyên, Bình Dương, Bàu Bàng, Bình Dương

Tổng quan dự án
  • Tên dự án: Golden Future City
  • Vị trí: Quốc Lộ 13, Thị Trấn Lai Uyên, Bình Dương, Bàu Bàng, Bình Dương
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Trung Quân
  • Quy mô: 8,08 ha

Đăng ký xem nhà