New Times City

3QV4+C6V, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên, Bình Dương

Tổng quan dự án
  • Tên dự án: New Times City
  • Vị trí: 3QV4+C6V, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên, Bình Dương
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoàng Hùng
  • Quy mô: 185.877,7m2
  • Năm khởi công: 2018

Đăng ký xem nhà

Dự án lân cận