Gem Central Park

Quốc lộ 13, Lái Thiêu, Thành phố Thuận an, Tỉnh Bình Dương, Thuận An, Bình Dương

Tổng quan dự án
  • Tên dự án: Gem Central Park
  • Vị trí: Quốc lộ 13, Lái Thiêu, Thành phố Thuận an, Tỉnh Bình Dương, Thuận An, Bình Dương
  • Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
  • Quy mô: 8.500 căn
  • Năm khởi công: 2022

Đăng ký xem nhà

Dự án lân cận