Cho thuê căn hộ chung cư SG Royal CDW528

Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích87 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9, QUẬN 4, 1PN CDW509

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet1

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích48 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 14, QUẬN 4, 2PN CDW508

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích68 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 6, QUẬN 4 CDW505

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet3

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích103 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 15, QUẬN 4, 2PN CDW504

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích69 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 4, QUẬN 4, 1PN CDW501

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet1

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích48 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 11, QUẬN 4, 2PN CDW500

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích69 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 16, QUẬN 4, 2PN CDW499

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích70 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9, QUẬN 4, 1PN CDW496

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet1

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích48 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG CAO, QUẬN 4, 3PN CDW493

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích104 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 4, QUẬN 4, 2PN CDW491

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích70 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 4, QUẬN 4, 1PN CDW489

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet1

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích50 m²

Bán căn hộ chung cư The Gold View CDW480

Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích80 m²

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9, QUẬN 4, 2PN CDW477

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích70 m²

Bán căn hộ 2PN chung cư Galaxy 9, quận 4 CDW456

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

Bán căn hộ 2PN chung cư Galaxy 9, quận 4 CDW453

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

Cho thuê căn hộ chung cư The Tresor CDW454

Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích72 m²

Bán căn hộ 2PN chung cư Galaxy 9, quận 4 CDW451

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

Cho thuê căn hộ chung cư SG Royal
 • Đã xác thực
 • Bán

28/11/2022

Cho thuê căn hộ chung cư SG Royal CDW528

Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích87 m²

10 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9, QUẬN 4, 1PN
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9, QUẬN 4, 1PN CDW509

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet1

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích48 m²

2.7 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 14, QUẬN 4, 2PN
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 14, QUẬN 4, 2PN CDW508

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích68 m²

3.7 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 6, QUẬN 4
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 6, QUẬN 4 CDW505

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet3

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích103 m²

5.1 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 15, QUẬN 4, 2PN
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 15, QUẬN 4, 2PN CDW504

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích69 m²

3.8 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 4, QUẬN 4, 1PN
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 4, QUẬN 4, 1PN CDW501

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet1

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích48 m²

3 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 11, QUẬN 4, 2PN
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 11, QUẬN 4, 2PN CDW500

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích69 m²

4 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 16, QUẬN 4, 2PN
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 16, QUẬN 4, 2PN CDW499

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích70 m²

4.05 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9, QUẬN 4, 1PN
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9, QUẬN 4, 1PN CDW496

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet1

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích48 m²

3.4 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG CAO, QUẬN 4, 3PN
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG CAO, QUẬN 4, 3PN CDW493

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích104 m²

5.36 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 4, QUẬN 4, 2PN
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 4, QUẬN 4, 2PN CDW491

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích70 m²

4.12 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 4, QUẬN 4, 1PN
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9 TẦNG 4, QUẬN 4, 1PN CDW489

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet1

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích50 m²

2.8 tỷ
Bán căn hộ chung cư The Gold View
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

Bán căn hộ chung cư The Gold View CDW480

Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích80 m²

5.2 tỷ
BÁN CĂN HỘ GALAXY 9, QUẬN 4, 2PN
 • Đã xác thực
 • Bán

24/11/2022

BÁN CĂN HỘ GALAXY 9, QUẬN 4, 2PN CDW477

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích70 m²

3.9 tỷ
Bán căn hộ 2PN chung cư Galaxy 9, quận 4
 • Đã xác thực
 • Bán

23/11/2022

Bán căn hộ 2PN chung cư Galaxy 9, quận 4 CDW456

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

3.3 tỷ
Bán căn hộ 2PN chung cư Galaxy 9, quận 4
 • Đã xác thực
 • Bán

23/11/2022

Bán căn hộ 2PN chung cư Galaxy 9, quận 4 CDW453

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

4.1 tỷ
Cho thuê căn hộ chung cư The Tresor
 • Đã xác thực
 • Bán

23/11/2022

Cho thuê căn hộ chung cư The Tresor CDW454

Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích72 m²

5.5 tỷ
Bán căn hộ 2PN chung cư Galaxy 9, quận 4
 • Đã xác thực
 • Bán

23/11/2022

Bán căn hộ 2PN chung cư Galaxy 9, quận 4 CDW451

Chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

3.6 tỷ

Dự án bất động sản