Căn hộ dịch vụ (Trần Đình Xu)

Nguyễn Cư Trinh Quận1, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

Căn hộ dịch vụ (Trần Đình Xu)

Nguyễn Cư Trinh Quận1, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ0

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

Căn hộ dịch vụ

Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

Căn hộ dịch vụ (Trần Đình Xu)
 • Thuê

08/01/2022

Căn hộ dịch vụ (Trần Đình Xu)

Nguyễn Cư Trinh Quận1, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

12 triệu/tháng
Căn hộ dịch vụ (Trần Đình Xu)
 • Thuê

08/01/2022

Căn hộ dịch vụ (Trần Đình Xu)

Nguyễn Cư Trinh Quận1, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ0

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

12 triệu/tháng
Căn hộ dịch vụ
 • Thuê

06/01/2022

Căn hộ dịch vụ

Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

15 triệu/tháng

Dự án bất động sản