CHO THUÊ NHÀ QUẬN 11 CDW1161

7TR5/THÁNG, Quận 11, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích21 m²

CHO THUÊ NHÀ QUẬN 11 CDW1158

7TR, Quận 11, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích24 m²

CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 5 CDW1157

24TR/THÁNG, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet5

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ4

 • Diện tích

  Diện tích44 m²

CHO THÊU NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 5 CDW1156

18TR/THÁNG, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích30 m²

CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 5 CDW1155

20TR/THÁNG, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích63 m²

CHO THUÊ CĂN HỘ SAIGON SOUTH CDW1145

Thuê 21tr ko bao phí Full nt 3pn , 2wc., Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích105 m²

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌH TÂN CDW1144

15TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet5

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ4

 • Diện tích

  Diện tích64 m²

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1143

11TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet5

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ5

 • Diện tích

  Diện tích90 m²

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1142

6TR2/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích40 m²

CHO THUÊ NHÀ QUẬN 11 CDW1138

10TR/THÁNG, Quận 11, Hồ Chí Minh

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích33 m²

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1137

7TR5/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích36 m²

CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 3 CDW1136

15TR/THÁNG, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet3

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích25 m²

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1129

8TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet1

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích40 m²

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1128

10, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1127

15TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1126

14TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích125 m²

CJHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN QUẬN BÌNH TÂN CDW1125

5TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

CHO THUÊ CĂN HỌ MID TOWN CDW1121

Thuê 1300$ bao pql Full nt dt 81m2 2 pn , 2wc., Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích81 m²

CHO THUÊ NHÀ QUẬN 11
 • Đã xác thực
 • Thuê

24/04/2023

CHO THUÊ NHÀ QUẬN 11 CDW1161

7TR5/THÁNG, Quận 11, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích21 m²

7 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ QUẬN 11
 • Đã xác thực
 • Thuê

22/04/2023

CHO THUÊ NHÀ QUẬN 11 CDW1158

7TR, Quận 11, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích24 m²

7 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 5
 • Đã xác thực
 • Thuê

22/04/2023

CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 5 CDW1157

24TR/THÁNG, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet5

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ4

 • Diện tích

  Diện tích44 m²

24 triệu/tháng
CHO THÊU NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 5
 • Đã xác thực
 • Thuê

22/04/2023

CHO THÊU NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 5 CDW1156

18TR/THÁNG, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích30 m²

18 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 5
 • Đã xác thực
 • Thuê

22/04/2023

CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 5 CDW1155

20TR/THÁNG, Quận 5, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích63 m²

20 triệu/tháng
CHO THUÊ CĂN HỘ SAIGON SOUTH
 • Đã xác thực
 • Thuê

20/04/2023

CHO THUÊ CĂN HỘ SAIGON SOUTH CDW1145

Thuê 21tr ko bao phí Full nt 3pn , 2wc., Nhà Bè, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích105 m²

21 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌH TÂN
 • Đã xác thực
 • Thuê

20/04/2023

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌH TÂN CDW1144

15TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet5

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ4

 • Diện tích

  Diện tích64 m²

15 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN
 • Đã xác thực
 • Thuê

20/04/2023

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1143

11TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet5

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ5

 • Diện tích

  Diện tích90 m²

11 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN
 • Đã xác thực
 • Thuê

20/04/2023

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1142

6TR2/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích40 m²

6 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ QUẬN 11
 • Đã xác thực
 • Thuê

19/04/2023

CHO THUÊ NHÀ QUẬN 11 CDW1138

10TR/THÁNG, Quận 11, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet0

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích33 m²

10 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN
 • Đã xác thực
 • Thuê

19/04/2023

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1137

7TR5/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích36 m²

7 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 3
 • Đã xác thực
 • Thuê

19/04/2023

CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN 3 CDW1136

15TR/THÁNG, Quận 3, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet3

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích25 m²

15 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN
 • Đã xác thực
 • Thuê

19/04/2023

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1129

8TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet1

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích40 m²

8 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN
 • Đã xác thực
 • Thuê

19/04/2023

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1128

10, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet0

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

10 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN
 • Đã xác thực
 • Thuê

19/04/2023

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1127

15TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet0

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

15 triệu/tháng
CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN
 • Đã xác thực
 • Thuê

19/04/2023

CHO THUÊ NHÀ QUẬN BÌNH TÂN CDW1126

14TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet0

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích125 m²

14 triệu/tháng
CJHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN QUẬN BÌNH TÂN
 • Đã xác thực
 • Thuê

19/04/2023

CJHO THUÊ NHÀ MẶT TIỀN QUẬN BÌNH TÂN CDW1125

5TR/THÁNG, Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet0

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

5 triệu/tháng
CHO THUÊ CĂN HỌ MID TOWN
 • Đã xác thực
 • Thuê

18/04/2023

CHO THUÊ CĂN HỌ MID TOWN CDW1121

Thuê 1300$ bao pql Full nt dt 81m2 2 pn , 2wc., Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Toilet

  Toilet2

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích81 m²

31 triệu/tháng

Dự án bất động sản