Căn hộ Sunrise

Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

Căn hộ Sunrise

Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

Nhà Phố

Số 63 Hưng Phước 2, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích324 m²

Nhà Phố

Đường Cao Thiện Phát khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ5

 • Diện tích

  Diện tích300 m²

Nhà Phố

Đường 65 P.Tân Phong,Q.7, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích200 m²

Nhà Phố

Dương Bá Trạc, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích432 m²

Nhà Phố

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích227 m²

Căn hộ Sunrise
 • Thuê

08/01/2022

Căn hộ Sunrise

Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

11 triệu/tháng
Căn hộ Sunrise
 • Thuê

08/01/2022

Căn hộ Sunrise

Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích0 m²

12 triệu/tháng
Nhà Phố
 • Thuê

28/12/2021

Nhà Phố

Số 63 Hưng Phước 2, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ2

 • Diện tích

  Diện tích324 m²

40 triệu/tháng
Nhà Phố
 • Đã xác thực
 • Thuê

28/12/2021

Nhà Phố

Đường Cao Thiện Phát khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ5

 • Diện tích

  Diện tích300 m²

165 triệu/tháng
Nhà Phố
 • Thuê

28/12/2021

Nhà Phố

Đường 65 P.Tân Phong,Q.7, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích200 m²

200 triệu/tháng
Nhà Phố
 • Đã xác thực
 • Thuê

28/12/2021

Nhà Phố

Dương Bá Trạc, Quận 8, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ1

 • Diện tích

  Diện tích432 m²

180 triệu/tháng
Nhà Phố
 • Thuê

28/12/2021

Nhà Phố

Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Hồ Chí Minh

 • Phòng tắm

  Phòng tắm

 • Phòng ngủ

  Phòng ngủ3

 • Diện tích

  Diện tích227 m²

120 triệu/tháng

Dự án bất động sản